Livsmedel

Du som handlar i en affär eller går ut och äter på en restaurang måste kunna lita på att maten är säker och håller utlovad kvalitet.

Livsmedel är inte bara mat utan kosttillskott, prestationshöljande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Det är bygg- och miljönämnden i Höganäs som ansvarar för att kontrollera att alla verksamheter i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav. Det är miljöavdelningens inspektörer som utför tillsynen över att allt går rätt till i restauranger, livsmedelsbutiker och andra ställen där mat tillverkas och säljs.

Läs mer om

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: