Livsmedelsinspektioner

På den här sidan kan du läsa de senaste resultaten av alla livsmedelsinspektioner som miljöavdelningens inspektörer gör i Höganäs kommun.

Du kan antingen söka efter önskad verksamhet, ort eller bläddra i kategorierna.

Inspektionsrapporten gäller det datum då kontrollen skedde och resultatet av inspektionen är därför en ögonblicksbild av hur det var precis vid inspektionstillfället, men ger ändå en generell bild av verksamheten.

Miljöavdelningen genomför nästan alla inspektioner oanmälda. Det innebär att verksamhetsutövaren inte vet om att vi kommer. Om det är en ny verksamhet som aldrig inspekterats tidigare, förbokar vi oftast den. Vid inspektionen kontrollerar vi ett antal punkter som är aktuella för just den verksamheten, vilket kan innebära att vi inte granskar alla punkter varje gång.

  • Grön betyder Godkänd inspektion
  • Gul betyder Inspektion med avvikelse
  • Röd betyder Inspektion som kräver återbesök

Mejla gärna miljöavdelningen om du saknar ditt favoritsställe. Glöm inte att skriva vilket ställe det gäller. Tack för din hjälp!

Resultaten från de senaste inspektionerna

Livsmedelsinspektionerna definieras på följande sätt i rapporterna:

  • Grön betyder Godkänd inspektion
  • Gul betyder Inspektion med avvikelse
  • Röd betyder Inspektion som kräver återbesök
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: