Legionella

Legionellabakterier, som kan ge upphov till allvarliga sjukdomar, kan finnas i byggnaders tappvatteninstallationer. Det är därför viktigt att installationerna utformas och hanteras för att förhindra tillväxt av legionellabakterier och andra bakterier.

Fastighetsägaren har ansvaret

Fastighetsägaren har ansvar för att människor inte blir sjuka när de använder vattnet i bostaden.

Bakterien finns naturligt i vårt dricksvatten och kan föröka sig i stillastående 40-gradigt vatten. Därför måste varmvattnets temperatur vara tillräckligt hög för att bakterien ska dö, men tillräckligt låg för att förhindra skållning. Rekommenderad temperatur är mellan 50 och 60 grader vid tappstället, och mer än 60 grader i varmvattenberedaren.

  • Temperaturen i varmvattenkranen ska vara lägst 50 grader.
  • Temperaturen ska vara lägst 60 grader i varmvattenberedare eller ackumulator.
  • Kranar och rör ska vara av sådant material och utformas så att tillväxt av ohälsosamma mikroorganismer i tappvattnet förhindras.
  • Samtliga VVS-slingor, inklusive VVS-systemets returledning, ska ha en temperatur på lägst 50 grader.
  • Ta bort eller åtgärda eventuella blindledningar, till exempel felaktigt konstruerade handukstorkar och tappställen som aldrig eller sällan används.
  • Kall- och varmvattenledningar ska inte vara monterade så att de kommer i kontakt med varandra.
  • Undvik att använda vatten som stått stilla, spola gärna ur ledningar som inte använts på länge.
  • Kallvattnet bör ha en temperatur på under 18 grader.

För att hitta bakterien kan vattenprover lämnas till ett laboratorium för analys. Är halterna höga kan rörledningar ibland behöva rengöras med till exempel klordioxid.

Kontakta miljöavdelningen i Höganäs kommun om du är orolig eller behöver råd.

Legionellabakterier kan följa med i vattendimma som uppstår där vattenstrålar slås sönder, till exempel vid duschning, i evaporativa luftkylare och i bubbelbad. Det går att få legionellabakterier i lungorna via vattendroppar som man andas in. Att dricka vatten som innehåller legionellabakterier anses däremot inte farligt.

Därför måste varmvattnets temperatur vara tillräckligt hög för att bakterien ska dö, men tillräckligt låg för att förhindra skållning. Rekommenderad temperatur är mellan 50 och 60 grader vid tappstället, och mer än 60 grader i tanken.

Bakterien legionella kan orsaka en form av lunginflammation hos gamla och sjuka, som kallas legionärssjukan. Upp till 100 personer drabbas av lunginflammation orsakad av legionellabakterien varje år i Sverige. Det är oftast äldre eller personer med nedsatt immunförsvar som drabbas. Dödligheten är cirka 5 - 10 procent. Smittan spåras ofta till duschvattnet i bostaden eller badhuset, där man ibland kan hitta bakterien i höga halter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: