Rökfria miljöer

Förbud att röka i vissa miljöer finns till för att skydda människor från att bli utsatta för passiv rökning. Passiv rökning kan innebära att även du som inte röker får i dig farliga ämnen som orsakar hälsoproblem. Särskilt känsliga för detta är barn och unga samt personer med astma, allergier och annan överkänslighet.

Genom att respektera lagen och visa omtanke bidrar du till en mer hälsosam miljö och motverkar att barn och ungdomar börjar röka.

Produkter som omfattas av lagen

I de rökfria miljöerna är alla former av rökning förbjuden till exempel cigaretter, vattenpipa, inhalering av tobak som förångas, örtprodukter och e-cigaretter.

Platser med rökförbud

Den nya lagen började gälla den 1 juli 2019, då utökades de rökfria miljöerna.

 • Lokaler som är avsedda för barnomsorg, skol- eller ungdomsverksamhet.
 • Skolgårdar och förskolegårdar, förbudet gäller även efter skoltid.
 • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
 • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
 • I kollektivtrafik, lokaler och andra utrymmen som används av den som reser med kollektivtrafiken, till exempel väntsalar, biljetthallar och hissar.
 • Områden i anslutning till kollektivtrafiken som till exempel perronger, busshållplatser och gångbanor vid busshållplatser.
 • I lokaler som allmänheten har tillträde till som till exempel affärer, köpcentrum, inomhustorg, bibliotek, myndigheter, teatrar och biografer.
 • Hotell och andra tillfälliga bostäder som yrkesmässigt erbjuds/uthyres.
 • Vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till.
 • Restauranger och serveringsställen som till exempel caféer och barer inklusive uteserveringar.
 • Lokaler som är avsedda för hälso- och sjukvård.
 • Bostäder och inrättningar med särskild service eller vård.
 • I andra lokaler än ovanstående som används för en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är den som äger eller på annan grund bestämmer över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs. Den som är ansvarig ska se till att det är tydligt skyltat och ingripa när någon inte följer reglerna.

Miljöavdelningen på Höganäs kommun utför tillsynen gällande tobakslagen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: