Träd

Här hittar du information om trädfällning och vårt arborete i Höganäs

Träd räknas som fast egendom enligt svensk lag. Detta innebär att trädet tillhör den som äger marken.

Om du har synpunkter på, eller vill ha bort träd som står på kommunal park- eller naturmark, till exempel om de står alldeles intill din tomt eller om de ser sjuka eller döda ut, ska du fylla i blanketten Trädfällningsansökan Höganäs. , 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Höganäs kommun är väldigt restriktiv mot att fälla friska träd eftersom de är mycket värdefulla för miljön. Att träden skuggar, skymmer utsikt eller fäller sina löv på din tomt är synpunkter som normalt inte beaktas.

Om du gör åverkan på eller fäller ett träd som inte står på din egen mark kan du bli skadeståndsskyldig för trädets hela värde. Ett normalt värde för ett friskt eller relativt friskt träd kan ligga på runt 50 000 SEK. Ett gammalt träd eller ett extra värdefullt träd kan kosta betydligt mer.

Arboretet - trädgivarkampanj

År 2007-2008 planterade Höganäs kommun träd i vårt uppskattade arboretum* vid Kullagatan. Idag finns där ungefär 60 träd med information om trädets namn. Redan idag är platsen väl värt ett besök men förhoppningen är att det i framtiden kommer att finnas flera hundra trädarter.

I anslutning till arboretet finns en informationstavla med information om arboretets struktur, dess tillkomst, information om träden med mera.

  • Arboretum är en trädplantering som är vetenskapligt inrättad

Träden i Arboretet är sponsrade av privatpersoner eller föreningar. Det finns i dagsläget inget politiskt beslut att fortsätta plantera sponsrade träd i Arboretet. Vi har dock en intresselista för eventuella framtida planteringar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: