Förhandsbesked

Om du vill bygga nytt på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område är det ofta bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Detsamma om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet. Förhandsbeskedet prövar om det överhuvudtaget är lämpligt att bygga på platsen.

Om platsen är lämplig att bygga på kan du få ett positivt förhandsbesked. Förhandsbesked kan sägas vara ett förstadium till bygglov. Observera dock att ett positivt förhandsbesked inte automatiskt betyder att du får bygglov för det du vill göra. Förhandsbeskedet innebär inte heller att du kommer före i kön.

Förhandsbesked gäller i två år från beslutet och är bindande för byggnadsnämnden vid prövning av lov inom denna tid. Du måste alltså lämna in ansökan om bygglov i god tid för att förhandsbeskedet ska gälla.

Läs mer om förhandsbesked på Boverkets webbplats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: