Karthållning, mätning och fastighetsrättsliga frågor

På dessa sidor kan du bland annat läsa om nybyggnadskarta, adressregister, få ut din karta i olika digitala format eller i pappersform, beställa mättjänster som utstakning, lägeskontroll och mycket mer.

Geodataavdelningen arbetar med mätningsuppdrag, ansvarar för kommunens kartor och geografisk information i Höganäs kommun. Vi ajourhåller även adress- och lägenhetsregistret. Lantmäterikompetens ingår som samrådsinstans för myndighetsutövningen.

Mätning

Lägeskontroll, utstakning, gränsvisningar, förrättningsmätning, stomnät

Läs mer

Karthållning

Nybyggnadskarta, fastighetskarta, tomtkarta, adress- och lägenhetsregister, fastighetsrättsliga frågor

Läs mer
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: