Strandskydd

I Höganäs kommun gäller strandskydd längs stora delar av kusten, samt längs vattendrag och sjöar.

Stränderna vid kusterna, sjöarna och vattendragen är viktiga naturområden för både människor, djur- och växtliv. Tack vare strandskyddet kan vi promenera längs stränderna, bada och fiska. Strandskyddet är också till för djur och växter som lever på och nära stränderna eller i vattnet.

Inom strandskyddsområdena krävs strandsskyddsdispens för byggnation med mera. Hamnar är till stor del undantagna från strandskydd.

Det gäller restriktivitet med dispenser eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Om dispens beviljas måste åtgärden påbörjas inom två år och avslutas inom fem år.

Ansökan är avgiftsbelagd, 9 600kr, oavsett om du får det beviljat eller om du får avslag

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: