Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Attefall

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15,0 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat attefallshus, tillbyggnad eller kupa.

Tänk på att

  • Även om det inte krävs bygglov så måste du göra en anmälan och få ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Du måste ha fått startbesked för att få börja bygga.
  • Du måste ha fått slutbesked för att få ta byggnaden i bruk.
  • Fastigheten får inte ligga inom område för riksintresse för kulturmiljö eller vara utpekad i kulturmiljöplanen som speciellt värdefull.
  • Om kraven för bygglovsbefriad åtgärd inte uppfylls måste du ansöka om bygglov.
  • Bygg- och miljönämnden kan kräva tekniskt samrådsmöte och/eller kontrollansvarig om den finner det nödvändigt.

Läs mer om olika tillbyggnader för attefall

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: