Attefall

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15,0 kvadratmeter, även uppföra ett så kallat attefallshus, tillbyggnad eller kupa.

Tänk på att

  • Även om det inte krävs bygglov så måste du göra en anmälan , 332.4 kB, öppnas i nytt fönster. och få ett startbesked innan du börjar bygga.
  • Du måste ha fått startbesked för att få börja bygga.
  • Du måste ha fått slutbesked för att få ta byggnaden i bruk.
  • Du måste anlita en kontrollansvarig om du ska använda byggnaden eller tillbyggnaden för bostadsändamål
  • Bygglov kan krävs vid kulturhistorisk värdefull bebyggelse och inom områden för riksintresse för kulturmiljö
  • Om kraven för bygglovsbefriad åtgärd inte uppfylls måste du ansöka om bygglov.
  • Bygg- och miljönämnden kan kräva tekniskt samrådsmöte och/eller kontrollansvarig om den finner det nödvändigt.

Läs mer om olika attefallsåtgärder

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: