Ändring av bärande konstruktion

Om du vill göra ändringar av en byggnad som påverkar den bärande konstruktionen eller stommen, behöver du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

  • För vissa åtgärder krävs inget bygglov, utan du behöver istället göra en anmälan. Detta gäller till exempel om du vill:
  • riva en bärande vägg.
  • ändring av en byggnad om bärande delar berörs eller om planlösningen påverkas avsevärt
  • ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet
  • Du behöver bygglov om åtgärden du utför innebär en stor förändring av byggnadens yttre utseende.
  • Bygganmälan är avgiftsbelagd

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

Byggprojektets tekniska lösningar och viktiga byggnadsdetaljer ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en konstruktionsbeskrivning. Exempel på konstruktionslösningar vi vill ha in är grundläggning, bärande stomme och takkonstruktion.

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner, med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

En planritning är en måttsatt ritning som ska

  • vara i skala 1:100 eller 1:200.
  • visa rumsindelningen sett uppifrån.
  • tydligt visa hur dörrar och fönster är placerade. Samma gäller för trappor och andra nivåskillnader.
  • visa tydligt vilken vägg det handlar om.

Om du saknar planritning över ditt hus kan du i många fall hitta den i vårt ritningsarkiv eller få hjälp av vårt servicecenter att ta fram dem.

Checklista för att bygga, ändra eller riva

Vi hjälper dig - följ checklistan

Vi har tagit fram en checklista för att underlätta ditt ärende. Du kan enkelt följa stegen i checklistan .

Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda. Det innebär exempelvis att ritningar ska vara skalenliga och måttsatta. De får inte vara ritade i perspektiv.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Du kan också ta hjälp av vårt ritningsarkiv Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att hitta gamla ritningar på din fastighet.

Nu har du gjort allt du behöver göra för att kunna anmäla att du vill göra en bygglovsbefriad åtgärd! Du kan ansöka direkt via vår digitala blankett

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: