Pool

Du behöver vanligtvis inte bygglov för en nedsänkt pool. Beroende på hur det ska se ut runt den kan du behöva bygglov eller marklov.

Så länge du gräver ner din pool behöver du oftast inte bygglov. Om du däremot placerar polen ovanpå marken eller gör åtgärder runt omkring poolen kan du ofta behöva söka lov.

  • ha en skyddsanordning eller pooltak över poolen som är högre än 1,4 meter
  • uppföra ett plank runt poolen om det är högre än 1,2 meter från marken
  • placera poolen ovanpå marken, då kan poolväggens utsida räknas som en mur/stödmur och kräva lov om den är högre än 0,5 meter
  • uppföra en altan eller trädäck runt poolen om den på något ställe är högre än 0,5 meter från marken.

Du kan behöva söka marklov om markens höjdläge ändras. Det vill säga om du schaktar eller fyller upp runt poolen så att marknivån ändras med mer än +/- 0,5 meter.

Skydd vid poolen

Enligt Boverkets Byggregler krävs det skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Skyddet kan vara ett staket som är minst 0,9 meter högt. Det viktiga är att staketet är utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den kunna låsas.

Poolen/bassängen bör ha en skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 millimeters maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Du som är fastighetsägare ansvarar för säkerheten. Du kan välja andra lösningar men du måste kunna visa att de håller minst samma säkerhetsnivå som exemplen ovan.

Det finns mer information om säkerhetskraven på Boverkets webbplats.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: