Eldning utomhus

Att elda kan innebära risker för människor, egendom och miljö. Väderförhållanden, bränslets egenskaper och omgivningen kan påverka och förändra eldens beteende. Därför ska du alltid vara försiktig när du eldar.

Risken för gräs- eller skogsbrand är väderberoende. Om det är torrt i marken kan brandspridningen gå mycket snabbt. Vind och blåst påverkar också brandspridningen och gör att branden kan spridas snabbt. Under tidig vår är gräsbränder vanligt förekommande, ofta i anslutning till att snön har smält. Det beror på det torra fjolårsgräset som ligger kvar och som gör att bränder lätt kan blossa upp. Faran avtar snabbt när det nya gräset växer fram.

Eldningsförbud – håll koll på brandrisken i ditt område

Räddningstjänsten kan under vissa väderförhållanden avråda från att elda. Respektive kommun kan utfärda eldningsförbud. Och Länsstyrelsen kan utfärda eldningsförbud om det gäller hela länet.

Se alltid till att du kan släcka elden när du eldar hemma på tomten eller ute i naturen

De flesta och svåraste skogsbränderna inträffar vid stor torka. När risken för skogs- och vegetationsbrand är stor krävs extra uppmärksamhet och försiktighet när du eldar utomhus.

För att få svar på var du får elda, kan du kontakta miljöförvaltningen i din kommun. I vissa kommuner har även gatukontor/tekniska förvaltningen synpunkter. Reglerna kan skilja sig åt mellan olika kommuner så det är viktigt att sätta sig in i vad som gäller för det aktuella området.

Vid planering av ett majbål ska du ta hänsyn till avstånd till byggnader, vindriktning och vindstyrka samt bålets storlek. Observera att eldning inte får ske vid eldningsförbud eller vindhastigheter över 10 m/s.

Det kan krävas polistillstånd för valborgsmässoeldar. Kontakta Polismyndigheten på telefon 114 14 för mer information.

  • Valborgsmässoeldens storlek bör begränsas till 8 meter i diameter och 3 meter på höjden.
  • Vid placering av valborgsmässoeldar bör rökens påverkan minimeras för kringliggande byggnader och vägar.
  • Ett säkerhetsavstånd till byggnader på minst 75m rekommenderas.
  • Brandsläckningsutrustning ska finnas lättillgänglig. Exempel på utrustning är kopplad och trycksatt vattenslang eller vattenfylld tunna med hinkar.
  • En person ska utses som ansvarar för att bevaka elden. Den ansvarige ska se till att elden släcks senast klockan 24.00.
  • Kontakta alltid fastighetsägaren i god tid innan eldningen. Fastighetsägaren kan ha synpunker på när och var eldning kan ske.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: