Naturvård & klimatanpassning

Höganäs kommun har ett aktivt arbete för att utveckla och värna om kommunens naturvärden.

Arbetet omfattar såväl naturvårdsplan, för naturvärden i hela kommunen. Grönplan, för utveckling av marken som kommunen äger och klimatanpassningasarbete för att möta ett förändrat klimat.

Mer om naturvård och klimatanpassning

Klimatanpassning

Här kan du bland annat läsa mer om effekterna av ett förändrat klimat och en högre medeltemperatur i Höganäs kommun.

Grönstruktur

Grönplanen är en långsiktig planering för ett livskraftigt ekosystem.

Naturvård

Höganäs har en naturvårdsplan för ökad kunskap om naturvärden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: