Grönstruktur

Grönplanen är en långsiktig planering för att nå en sammanhållen grönstruktur i Höganäs, Lerberget, Mölle, Nyhamnsläge, Viken och Väsby.

Genom den kommunomfattande grönplanen säkerställer vi att dagens och framtidens invånare och besökare får tillgång till gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga ekosystem

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: