Grönstruktur

Grönplanen är en långsiktig planering för att nå en sammanhållen grönstruktur i Höganäs, Lerberget, Mölle, Nyhamnsläge, Viken och Väsby.

Genom en kommunomfattande grönplanen säkerställer vi att dagens och framtidens invånare och besökare får tillgång till gröna och rekreativa miljöer med livskraftiga ekosystem.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: