Brandskydd

Bygglovsärenden hanteras av kommunens byggnadsnämnd. Räddningstjänsten är sakkunnig i brandskyddsfrågor till byggnadsnämndens handläggare.

En stor del av arbetet är att granska den brandskyddsdokumentation som ska upprättas av byggherren. Av brandskyddsdokumentationen framgår förutsättningarna för det byggnadstekniska brandskyddet och hur den uppförda byggnadens brandskydd ska utformas samt verifiering av att brandskyddet uppfyller kraven i Boverkets byggregler.

Läs mer

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: