Kustvägen under sommaren 2022

Till dig som bor längs kustvägen

INFORMATION GÄLLANDE GRÖNOMRÅDE VID KUSTVÄGEN / ARILDSGATAN / MÖLLEGATAN


Efter mycket kontakt med boende i området har stadsmiljöavdelningen valt att återta byggloven för fastigheterna Höganäs S:49 och Höganäs 36:16. Detta innebär att grönytan runt parken inte kommer att beläggas med parkeringar under sommaren 2022.

Förra sommaren ville vi få till en förändring gällande parkeringssituationen i anslutning till Kvickbadet.

Målet var att ingen skulle parkera på strandskyddet och det skulle vara säkrare för gående att ta sig fram längs kusten. Därför valde vi att lägga ut stenar längs med Kustvägen där problemen varit som störst.

Många av er som bor längs Kustvägen hörde av sig till oss och förklarade att det var svårt att komma in och ut från era fastigheter. Till sommaren 2022 gör vi därför följande:

  • Parkeringsförbud införs på hela den västra sidan av Kustvägen mellan Strandgatan och Möllegatan. Det kommer fortfarande vara tillåtet att parkera på den östra sidan. Stenarna kommer även ligga kvar längs strandpromenaden.

  • Tillfälliga parkeringsplatser anordnas längs med Kustvägen de ytorna ligger på gatumark och är därför inte bygglovspliktiga. Dessa parkeringar kommer bara att finnas under sommaren. Vi kommer även att tidsbegränsa så att man enbart får parkera dagtid.

Åtgärderna planeras att komma på plats i mitten av juni och plockas bort igen i mitten av augusti. Efter sommaren kommer vi att göra en utvärdering av åtgärderna.

Karta

Kustvägen

Frågor och svar

 

Varför ska det vara parkeringsförbud på kustsidan av Kustvägen?

  • Vi vill ha parkeringsförbud för att bevara strandskyddet, ha ett fritt gångstråk och för att underlätta för de boende längs vägen att ta sig in och ut från sina fastigheter.

Varför förbjuds inte parkering på hela Kustvägen?

  • Vi vill att så många som möjligt ska kunna besöka Kvickbadet och under sommaren räcker inte parkeringen på Strandgatan till. Vi vill även att gäster till de boende lätt ska kunna hitta parkering.

Hur ser ni till att jag kommer ut från min fastighet?

  • Det är aldrig tillåtet att parkera så att man väsentligen försvårar utfart från någons fastighet och vi kommer att låta våra parkeringsvakter kontrollera gatan med jämna mellanrum under högsäsong.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen