Pågående arbeten

Pågående gatu- och infrastruktursarbete, samt arbeten i parkmark och VA-arbeten inom Höganäs kommun.

Svapipe AB kommer på uppdrag av Höganäs kommun att kontrollera och inventera spillvattenanslutningar på fastigheter längs Viaköps byaväg och lönhultsvägen. Arbetet kommer att påbörjas måndag 26 februari 2024 och kommer att pågå under cirka 2 veckors tid.

Syftet med denna undersökning är stor belastning av tillskottsvatten/regnvatten i spillvattenledningsnätet som kan medföra källaröversvämningar och ökar belastning på miljö och reningsprocesser.

För att på snabbaste sättet undersöka alla anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök.

Med tanke på händelser med falska poliser, ventilationstekniker och vattenkontrollanter vill vi passa på att be dig vara försiktig. Personal från Svapipe ska kunna visa upp legitimation och behöver inte komma in i byggnader på din fastighet. Är du osäker eller blir misstänksam så ring hellre och kolla med kommunen.

Kontaktuppgifter Höganäs kommun:

Douglas Hansson, VA-ingenjör, 042 – 33 71 77

Höganäs kommun kommer utföra underhållsarbete på ledningsnätet med start på tisdagen den 20 februari. Arbete planeras pågå från 08.00 till 16.00 varje vardag fram till onsdagen den 20 mars. Observera att tidplanen kan komma att ändras. Fastigheter som berörs av arbetet är belägna i Mölle. I samband med arbetet kan det förekomma kortare avbrott på vattenleveransen samt missfärgat vatten. Detta är ofarligt, spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart igen innan du använder det till dryck och tvätt. Höganäs kommun ber om ursäkt för olägenheten och tackar för er förståelse.

Höganäs kommun kommer att byta ut ca 500m vattenledning i Segelvägen i Lerberget, mellan Per Jakobs väg och Havsvägen. Ledningsarbetet är planerat att börja vecka 3 och beräknas pågå under ca 8 veckor. Tiden kan komma att ändras.

Arbetet kommer att starta i korsningen Segelvägen/Lars Påhls väg och kommer sedan att bedrivas på två täter, ett lag som arbetar sig norrut och ett som arbetar sig söderut.

Gatan kommer att vara stängd för genomfart och parkeringsförbud kommer att råda vardagar mellan 07:00 och 17:00.

Boende i direkt anslutning till arbetsområdet kan prata med personalen på plats under dagtid så kan de vara behjälpliga med att ta sig till och från sin fastighet.

Information om avstängning av vattenförsörjningen kommer gå ut via kommunens SMS-tjänst. Har du inte redan registrerat dig för den så registrera dig på kommunens hemsida, https://minasidor.hoganas.se/oversikt/overview/468

Arbetet med vattenledningarna görs för att säkra upp den framtida vattenförsörjningen i området. Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och tackar för er förståelse.

Har ni frågor angående projektet i sin helhet ska ni kontakta projektledaren Emil Karlsson 042 - 33 71 00

Har ni praktiska frågor relaterande till arbetet utanför er fastighet ska ni kontakta arbetsledaren Per Abrahamsson på 042 -33 76 82.

Svapipe AB kommer på uppdrag av Höganäs kommun att kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar i del av Strandbaden. Arbetet kommer att påbörjas måndag 8 januari 2024 och kommer att pågå under dagtid i cirka åtta veckor.

Syftet med denna undersökning är stor belastning av tillskottsvatten/regnvatten i spillvattenledningsnätet som kan medföra källaröversvämningar och ökar belastning på miljö och reningsprocesser.

För att på snabbaste sättet undersöka alla anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök.

Med tanke på händelser med falska poliser, ventilationstekniker och vattenkontrollanter vill vi passa på att be dig vara försiktig. Personal från Svapipe ska kunna visa upp legitimation och behöver inte komma in i byggnader på din fastighet. Är du osäker eller blir misstänksam så ring hellre och kolla med kommunen.

Kontaktuppgifter Höganäs kommun:

Emil Karlsson, VA-ingenjör, 073 - 463 83 20

Med anledning av utbytet med en ny gångtunnel under vägen förekommer det vissa trafikstörningar på Prästavägen. Gångtunneln kommer att vara fortsatt avstängd tills arbetet är klart.

Arbetet med att anlägga ett nytt hundhägn i Jonstorp beräknas vara klart under vecka 49. Hundhägnet kommer att vara stängt tills gräsmattan är etablerad. Till våren kommer vi att ha en invigning. Det nya hundhägnet ligger längs Revavägen öster om skolan.

Upprustningen av lekplatsen på Blossalyckan Öppnas i nytt fönster. i Arild kommer att starta på måndag den 20 november.

Höganäs kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet som ligger söder om småbåtshamnen i Höganäs. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planerar stadsmiljöavdelningen att anlägga en ny badbrygga cirka 200 meter söder om småbåtshamnen.

Höganäs tätort växer och vi blir fler kommuninvånare bland annat i samband med utbyggnaden av Folkparken- och Julivallsområdet och det nya bostadsområdet vid Tornlyckan.

Denna nya badbrygga är en del i att möta det behovet av badmöjligheter.

Läs mer på www.hoganas.se/kvickbryggan Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: