Pågående arbeten

Pågående gatu- och infrastruktursarbete, samt arbeten i parkmark och VA-arbeten inom Höganäs kommun.

Nu sätter vi upp en belysningsstolpe i hundrastgården i Viken. Arbetet kommer att pågå mellan den 5/10-22 till 10/10-22.

Just nu pågår arbetet med att anlägga en ny gångbana öster om Prästavägen i Viken mellan Solvikens Förskola och Hyllevägen. Arbetet beräknas vara klart i mitten på oktober.

VA-arbeten ska utföras på Brännerigatan och vi kommer att behöva stänga av gatan för trafik i tre etapper. Avstägningen sker mellan Borggatan och Pottenborgsgatan och arbetena påbörjas under vecka 35 och pågår till slutet av oktober. Omledning av sker via Prins Carlsgatan, väg 112 och Nygårdavägen.

Under hösten kommer vi att höja upp övergångsstället över Prästavägen mot Vikenskolan för att öka säkerheten på platsen.

Under hösten kommer de två övergångsställena på Långarödsvägen/Pumpgatan att höjas upp för att öka säkerheten på platsen.

Vi kommer under maj månad påbörja ombyggnaden av Långarödsvägen med en ny GC-väg mellan Norra Månstorpsvägen och Väg 111. Vi kommer i samband med detta även lägga ner nya VA-ledningar.

Arbetet förväntas vara klart till hösten. Under tiden som arbetena pågår kommer det vara begränsad framkomlighet för både gång och cykel samt motorfordonstrafik.

Vissa boenden kommer även under kortare tidsperioder vara utan vatten i samband med att vi anlägger nya vattenserviser till husen. Mer info gällande detta meddelas berörda innan avstängning.

Just nu håller vi på att ge lekplatsen på Poppelvägen i Viken ett rejält ansiktslyft. Lekplatsen kommer att få en regnbåge i konstgräs med ett moln och blå himmel runt. Vippgungor kommer att vara i form av enhörningar. Lekplatsutrustningen och bänkarna kommer att vara i regnbågens färger. En riktig färgklick alltså! Arbetet kommer att pågå under hösten.

test

Höganäs kommun bygger nu ut ett exploateringsområde i Viken. Vi bygger ut vägar och lägger ner VA-ledningar med mera. Arbetet kommer pågå fram till årsskiftet.

Entreprenör är Jonab Anläggning AB

test
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen