Pågående arbeten

Pågående gatu- och infrastruktursarbete, samt arbeten i parkmark och VA-arbeten inom Höganäs kommun.

På Storgatan ska det grävas ner fjärrvärmeledningar. I samband med dessa arbeten kommer gatan att vara avstängd för genomfartstrafik mellan Kyrkplatsen och Långarödsvägen. Gatan beräknas vara avstängd under tiden 2023-01-09 – 2023-02-06.

Under vecka 3 och 4 kommer VA-avdelningen med hjälp av Aarsleff att utföra renoveringsarbete (relingsarbete) på följande gator:

Brunnby
- Bränneslyckevägen

Höganäs
- Flygplatsvägen (Långarödsvägen)

Jonstorp
- Fångstvägen, Fälgvägen, Lillvägen, Osavägen, Revavägen

Lerberget
- Skördevägen

Mölle
- Bökebolsvägen, Kullabergsvägen, Vattenmöllan

Viken
- Björnbärsvägen

Under arbetet kan rök komma upp ur avloppsbrunnar i gatan samt i vissa fall även genom golvbrunnar inomhus. Röken är ofarlig och kan enkelt vädras ut.

Vi frågor kontakta:

Douglas Hansson, 042 – 33 71 77

Höganäs kommun

Pollex AB kommer på uppdrag av Höganäs kommun att kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar i Viken. Arbetet kommer att påbörjas måndag 9 januari 2023 och kommer att pågå under dagtid i cirka fem veckor.

Syftet med denna undersökning är stor belastning av tillskottsvatten/regnvatten i spillvattenledningsnätet som kan medföra källaröversvämningar och ökar belastning på miljö och reningsprocesser.

För att på snabbaste sättet undersöka alla anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök.

Med tanke på händelser med falska poliser, ventilationstekniker och vattenkontrollanter vill vi passa på att be dig vara försiktig. Personal från Pollex ska kunna visa upp legitimation och behöver inte komma in i byggnader på din fastighet. Är du osäker eller blir misstänksam så ring hellre och kolla med kommunen.

Kontaktuppgifter Höganäs kommun:

Emil Karlsson, VA-ingenjör, 073 - 463 83 20

Höganäs servicecenter 042 - 33 71 00

 

Svapipe AB kommer på uppdrag av Höganäs kommun att kontrollera och inventera dagvatten- och spillvattenanslutningar i del av Nyhamnsläge och Strandbaden. Arbetet kommer att påbörjas måndag 23 januari 2023 och kommer att pågå under dagtid i cirka åtta veckor.

Syftet med denna undersökning är stor belastning av tillskottsvatten/regnvatten i spillvattenledningsnätet som kan medföra källaröversvämningar och ökar belastning på miljö och reningsprocesser.

För att på snabbaste sättet undersöka alla anslutningar använder man rök. Röken tillförs i ledningsnätet utanför husen och tränger sig sedan upp genom stuprör, brunnar med mera. Röken är helt ofarlig och benämns som teaterrök.

Med tanke på händelser med falska poliser, ventilationstekniker och vattenkontrollanter vill vi passa på att be dig vara försiktig. Personal från Svapipe ska kunna visa upp legitimation och behöver inte komma in i byggnader på din fastighet. Är du osäker eller blir misstänksam så ring hellre och kolla med kommunen.

Kontaktuppgifter Höganäs kommun:

Emil Karlsson, VA-ingenjör, 073 - 463 83 20

Höganäs servicecenter 042 - 33 71 00

 

VA-arbeten ska utföras på Brännerigatan och vi kommer att behöva stänga av gatan för trafik i tre etapper. Avstägningen sker mellan Borggatan och Pottenborgsgatan och arbetena påbörjas under vecka 35 och pågår till slutet av april.

Vi har ett trädprojekt på gång. Vi ska plantera minst 100 träd i december. Det berör orterna Höganäs, Jonstorp, Östra Lerberget och Viken. Vi har redan börja märka ut ledningar och var träden ska stå.

Höganäs kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra Kvickbadet som ligger söder om småbåtshamnen i Höganäs. För att fler ska kunna bada samtidigt utan trängsel planerar stadsmiljöavdelningen att anlägga en ny badbrygga cirka 200 meter söder om småbåtshamnen.

Höganäs tätort växer och vi blir fler kommuninvånare bland annat i samband med utbyggnaden av Folkparken- och Julivallsområdet och det nya bostadsområdet vid Tornlyckan.

Denna nya badbrygga är en del i att möta det behovet av badmöjligheter.

Läs mer på www.hoganas.se/kvickbryggan Öppnas i nytt fönster.

Höganäs kommun bygger nu ut ett exploateringsområde i Viken. Vi bygger ut vägar och lägger ner VA-ledningar med mera. Arbetet kommer pågå fram till årsskiftet.

Entreprenör är Jonab Anläggning AB

test
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen