Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Pågående arbeten

Pågående gatu- och infrastruktursarbete, samt arbeten i parkmark och VA-arbeten inom Höganäs kommun.

Mellan den 17 maj till den 25 maj kommer det att pågå beläggningsarbeten på Allégatan och Prins Carlsgatan. Gatorna kommer att vara öppna för trafik, men framkomligheten kommer att påverkas. välj om möjligt en annan väg.

I den andra etappen av arbetet med Bokvägen behöver vi stänga av den andra sidan av gatan. Vilket kommer inverka på tillgängligheten av in-och utfarter för husägarna längs Bokvägen. Vi kommer se till att alla får tillgång till sina uppfarter på ett så bra sett som möjligt.

Arbetena kommer innefatta bland annat: VA-arbeten, en del schaktarbeten, plattläggning, samt asfaltering etc. Arbetena görs etappvis och kommer vara färdigställda innan den första maj.

Vi har börjat anlägga trottoarer och asfaltera gator och kommer att fortsätta med det arbetet nu under våren. På Olof Palmes plats har den gamla folkparksentrén målats och muren längs Långarödsvägen renoverats.Trottoarer och utfarter på gatorna i området kommer att byggas klart under våren 2021. Vi har väntat på att alla husen ska bli klara, så att vi kommer åt kommunens mark innan vi gör allt klart.

Under mars och april kommer trottoar att anläggas på Atom-Egons gata, Fotbollsgatan och Oxelgatan. Därefter fortsätter vi med Målgatan och sist Norra Månstorpsvägen.

Norra Månstorpsvägen kommer att smalnas av på mittendelen och det byggs ett trafiksäkert övergångsställe.

Planen är att vara klara med alla gatorna innan sommaren.

Vi ska utföra förberedande asfalteringsarbeten på Målgatan och kommer därför att stänga av utfarten mot Långarödsvägen och delar av gatan efterhand som arbete utförs.

För infart till Målgatan hänvisas till N Månstorpsvägen och Atom Egons gata.

I vårt led att utveckla kvickbadet har turen nu kommit till Fortet, Fortet kommer att byggas på med en läktare från parken ner till sandstranden.

HCP-rampen kommer att flyttas från Lisas brygga till Gräsa brygga vid Vikens hamn. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Gräsa brygga har påbörjats och vi räknar med att det ska vara klart i slutet av maj.

Under vecka 17-18 kommer en så kallad UWS ”underground waste system” att installeras på Kvick för att möta upp den stora tillströmningen av Höganäsare och turister som förväntas till Kvick i sommar.

Hösten 2019 påbörjades arbetet med att bygga om och utveckla Storgatan i Höganäs. Arbetet med att utveckla centrum och ombyggnaden av Storgatan är en viktig del i helheten för en levande och attraktiv stad. Läs mer om Storgatan här.

Höganäs kommun kommer att byta ut delar av huvudvattenledningen genom Jonstorp. Detta på grund av återkommande vattenläckor.

Arbetet kommer att pågå från februari till juni 2021.

Anläggandet av Vikenparken fortsätter och nu är de sista bitarna på väg att falla på plats. Fruktlunden, blomsterängen och södra entrén / Bokentrén byggs nu.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: