Pågående arbeten

Pågående gatu- och infrastruktursarbete, samt arbeten i parkmark och VA-arbeten inom Höganäs kommun.

Under vecka 20 kommer vi att anlägga farthinder på Centralgatan i höjd med Bruksskolan. Under tiden kan det förekomma begränsad framkomlighet. Visa hänsyn till varandra i trafiken!

Vi kommer under maj månad påbörja ombyggnaden av Långarödsvägen med en ny GC-väg mellan Norra Månstorpsvägen och Väg 111. Vi kommer i samband med detta även lägga ner nya VA-ledningar.

Arbetet förväntas vara klart till hösten. Under tiden som arbetena pågår kommer det vara begränsad framkomlighet för både gång och cykel samt motorfordonstrafik.

Vissa boenden kommer även under kortare tidsperioder vara utan vatten i samband med att vi anlägger nya vattenserviser till husen. Mer info gällande detta meddelas berörda innan avstängning.

På grund av VA-arbeten kommer Karlsfältsvägen i Viken att stängas i slutet av vecka 19. Arbetet beräknas pågå i en vecka.

Kartbild över platsen som berörs samt omledning , 744.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Under vecka 16 - 19 kommer följande gator att asfalteras. Vissa framkomlighetsproblem kan förekomma, visa hänsyn till varandra och de som jobbar på vägen.

Ljungvägen/Södra vägen
Tegnérgatan/Stinsens trädgårdsgata

Med start 15 februari 2022 kommer det att utföras ett utbyte av belysningsanläggningar på Bränneslyckevägen mellan Brunnby och Mölle på en sträcka av 700-800 m från Brunnby räknat. Arbetet räknas vara avslutat den 1 juni 2022.

Arbetet med Storgatan etapp 3 är igång. Arbetet kommer att pågå till början av juni 2022. Arbetet genomförs i flera delar för att det ska vara så lite störning som möjligt för trafik, besökare och boende.

Läs mer och följ arbetet på projektets sida här.

Höganäs kommun bygger nu ut ett exploateringsområde i Viken. Vi bygger ut vägar och lägger ner VA-ledningar med mera. Arbetet kommer pågå fram till årsskiftet.

Entreprenör är Jonab Anläggning AB

test
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen