Renoveringen av bryggan i Mölle

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar om renoveringen av den gamla badbryggan på Norra Strandvägen i Mölle.

Frågor och svar om bryggan

Under våren 2020 inkom ett önskemål från boende i Mölle om att återskapa den gamla nedslitna badbryggan vid Norra Kustvägen. I det pågående projektet för Mölle hamn ingick att försöka skapa en badplats i området. En upprustning av den gamla bryggan blev alltså ett bra alternativ till att bygga en helt ny brygga, med allt vad det skulle innebära. Renoveringen av badbryggan är också en del i ett större arbete med att destinationsutveckla Mölle.

Bryggan ligger på Norra Strandvägen, nedanför pensionatet. Området där bryggan finns är allmän platsmark. Här kan du se en flygbild på området tagen 2020, med bryggan markerad:

Flygbild Mölle 2020

Bryggan är gjord i betong och 42 meter lång, varav cirka 25 meter är utformad som brygga med ett enkelt räcke av rep. Resterande 16 meter är tillhörande gångväg.

På den här byggnadsplanen för del av Mölle från 1948 syns bryggan. Vi har markerat med en röd fyrkant för att förtydliga placeringen:

Områdesplan Mölle 1948

Vi har också flygbilder där bryggans placering syns, den tidigaste från 1940-talet:

Flygbild Mölle 1940.

Och en från 1960:

Flygbild Mölle 1960.

Nej, när det är en så här liten insats görs inga planritningar eller liknande. Istället har vi på flygbilder och kartor ritat ut bryggan och använt detta som underlag i vår ansökan både om strandskyddsdispens och tillstånd för arbete i vattenmiljö.

Eftersom vi under förra sommaren hade stora problem med parkeringssituationen i Mölle, när många parkerade fel och blockerade vägen för räddningstjänsten, har vi i år valt att utöka två av parkeringarna. Det blir fler platser både på Västra Bangatan och Södra Strandvägen. Längs Norra Strandvägen kommer vi även måla upp och förtydliga rutorna för de befintliga parkeringsplatserna.

Som ett led i att få besökarna att parkera rätt kommer vi också öka aktiviteten på parkeringsbevakning under sommaren.

Just på den här platsen har det länge legat en badbrygga. Vattenmiljön är inte mer olämplig att bada i än den är på övriga badplatser. En anlagd brygga blir också ett säkrare tillägg än att bada där det inte finns någon ordentlig brygga.

I den här delen av Kullabygden finns mycket riktigt ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Vi väljer att återskapa någonting som redan finns på platsen och bedömer därför inte att renoveringen av bryggan kommer påverka det riksintresset.

Höganäs kommun har haft en dialog med föreningen och Länsstyrelsen under hösten och vintern. Vi har haft flera dialogmöten, men vi har kunnat konstatera att parterna står långt ifrån varandra.

Surfingen i området är viktig för Höganäs kommun. Vår bedömning är att bryggan inte kommer att påverka vågen i Mölle.

Det är en befintlig, nedsliten brygga som ska renoveras och vi ser inte att renoveringen kommer påverka vågen. Den största delen av badbryggan ligger på land och kommer därmed inte påverka vattenområdet överhuvudtaget. Vi baserar vår bedömning på dessa fakta. Om det hade handlat om att bygga en helt ny brygga skulle det kräva en större utredning, men så är inte fallet eftersom vi renoverar en befintlig brygga.

Nej, vi väntar nu på avgörande i mark- och miljödomstolen. Vi har bett om skyndsam handläggning.

Nej.

Om du inte hittat svaret på din fråga på den här sidan kan du kontakta kommunens servicecenter på kommunen@hoganas.se eller 042-33 71 00, så hjälper dem dig vidare till rätt tjänsteperson.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: