Trafikåtgärder i Mölle under sommaren

Vi inför åtgärder i Mölle under sommaren för att förbättra tillgänglighet och parkeringsmöjligheter.

Enkelriktade gator

Norra Strandvägen och delar av Ransviksvägen (fram till korsningen med Solviksvägen och Corfitz väg) kommer att enkelriktas norrut under sommaren för att underlätta trafikläget. Det här gör vi för att garantera fria utryckningsvägar också under sommaren när fler fordon rör sig i området.

Aktivare parkeringsbevakning

Som ett led i att få besökarna att parkera rätt kommer vi också öka aktiviteten på parkeringsbevakning under sommaren.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen