Trafikåtgärder i Mölle under sommaren

Vi inför åtgärder i Mölle under sommaren för att förbättra tillgänglighet och parkeringsmöjligheter.

Enkelriktade gator

Norra Strandvägen och delar av Ransviksvägen (fram till korsningen med Solviksvägen och Corfitz väg) kommer enkelriktas under sommaren för att underlätta trafikläget. Det här gör vi för att garantera fria utryckningsvägar också under sommaren när fler fordon rör sig i området. Enkelriktningen testas under sommaren 2021 och kommer sedan utvärderas till hösten.

Utökade parkeringsplatser och aktivare parkeringsbevakning

Längs Norra Strandvägen kommer vi måla upp och förtydliga rutorna för de befintliga parkeringsplatserna.

Som ett led i att få besökarna att parkera rätt kommer vi också öka aktiviteten på parkeringsbevakning under sommaren.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: