Fiber- och bredbandsutbyggnad

Kommunens mål är att 95 procent av invånarna och företagen i Höganäs kommun ha tillgång till en snabb internetuppkoppling via fiber senast 2020. Kommunen avsätter en miljon kronor om året för att snabba på utbyggnaden.

År 2025 ska alla ha tillgång till fiber och 2016 kommer hälften av företagen och hushållen ha tillgång till bredband med hastigheter på minst 100 Mbit. I strategin ingår också att bygga ut fibernätet på landsbygden där ungefär en tiondel av våra kommuninvånare bor.

Höganäs Energi planerar att ansluta de återstående områdena till fibernätet redan under 2017-2018. Utbyggnaden sker löpande i Höganäs kommun på landsbygd och i samhällen utifrån inskickade avtal och tillgänglighet. Återstående områden ansluts oavsett anslutningsgrad. Du kommer alltså 100% garanterat att bli ansluten till Höganäs öppna fibernät om du skickar in ditt fiberavtal till dem.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: