Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Föreskrifter, ansökningar och tillstånd

Grävtillstånd, tillstånd för arbete i parkmark, trädfällningsansökan, trafikanordningsplaner och information om regler och föreskrifter som berör allmän plats, parker och gator hittar du här.

Följande finns inte som e-tjänster än utan måste skickas in per post

Du behöver tillstånd om du behöver utföra grävningsarbete eller färdas över kommunal mark för att nå din egen tomt vid till exempel ombyggnation.

Om du behöver göra åtgärder som påverkar gator och trafik. Till exempel stänga av en gata eller parkeringsplats helt eller delvis under ett arbete mehöver du ansöka om en trafikanordningsplan.

Du behöver tillstånd om du vill göra bland annat följande: sätta upp tillfälliga skyltar, hålla en sammankomst, till exempel valborgs- eller midsommarfirande, demonstrera, arrangera marknad, tivoli, loppmarknad, eller uppvisningar.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: