Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Detaljplaneprocessen

En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av plan- och bygglagen (PBL) med syfte att säkra insynen för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och förankra förslaget.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: