Övriga planeringsdokument

Här hittar du ett urval av Höganäs kommuns övriga planeringsdokument.

Planeringsstrategi 2024

Samlad bedömning av översiktsplanens strategier, inriktningar och föreslagen markanvändning.

Läs mer

Översiktsplanen 2035

Beskrivning av hur kommunens mark och vatten ska användas för att skapa en hållbar utveckling.

Läs mer

Bostadsförsörjning

Programmet innehåller riktlinjer och mål för kommunens bostadsförsörjning samt vilka åtgärder som behövs för att nå målen.

Läs mer

Handelsutredningar

Här hittar du utredningar som utgår ifrån förutsättningar och analyser gällande Höganäs visioner för handel.

Läs mer

Klimat

Kommunens klimatanalyser avseende bland annat stigande hav, erosion, extrema regn och höga grundvattennivåer.

Läs mer

Stadsmiljöprogram

Här kan du läsa kommunens stadsmiljöprogram om hur vi kan skapa en vacker och funktionell utemiljö för alla.

Läs mer

Parkeringsnorm och policy

Hur många nya parkeringar krävs det när kommunen växer? Läs mer i kommunens parkeringsnorm och parkeringspolicy.

Läs mer

Naturvårdsplan

Kommunernas naturområden, vägledning för bevarande och utveckling i naturvårdsarbetet.

Läs mer

Kulturmiljöwebben

Bevarandevärd kulturmiljö, områdesbeskrivningar och klassificering av hus

Läs mer

3D-karta

Här hittar du planbestämmelser för alla detaljplanerade fastigheter. Ta reda på vad du får bygga på din tomt!

Läs mer

Cykelkarta

Digital karta över cykelvägar och cykelpumpar

Läs mer

Kattegattleden

Kattegattleden sträcker sig längs kusten, nära till badstränder och utkiksplatser

Läs mer
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: