Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Bostadsförsörjningsprogram

Höganäs kommun har under de senaste åren upplevt en kraftig befolkningstillväxt.

Liggande bostadsförsörjningsprogram är för 2016-2020 och en ny är under framtagande.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: