Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver hur kommunen ska arbeta med bostadsförsörjning.

I programmet hittar du bland annat kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen, utvecklingen på bostadsmarknaden och de verktyg kommunen har att tillgå för att påverka den lokala bostadsmarknaden.

Nuvarande bostadsförsörjningsprogram gäller för 2016-2020. Samrådshandling för åren 2021-2024 har tagits fram och är nu ute på samråd. Samrådstiden pågår mellan 14 juni och 5 september 2021.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen