Handelsutredningar

Handelsutredning höganäs kommun, 2010 tar sin utgångspunkt i den nuvarande situationen och i den vision för handeln år 2015 som arbetats fram i den så kallat citygruppen som består av företrädare för handel, fastighetsägare och kommun.

Höganäs, utveckling av handel i kommunen - september 2011 är en fortsättning och till delar fördjupad beskrivning, förklaring och analys av den genomförda handelsutredningen från 2010.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: