Klimat

Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommun, avseende stigande hav, erosion, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: