Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Klimat

Översiktlig klimatanalys för Höganäs kommun, avseende stigande hav, erosion, extrema regn och höga grundvattennivåer idag och i framtiden.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: