Naturvårdsplan för Höganäs kommun 2017-2026

I början av 1990-talet utarbetades kommunens första naturvårdsplan ”Värdefull natur i Höganäs kommun”, som antogs av kommunfullmäktige 1997. I denna redovisades 66 naturområden varav flertalet är inkluderade i förslaget till ny plan.

Den senaste och nu gällande Naturvårdsplanen för Höganäs kommun antogs 2017.

Syftet med planen är att den ska ge:

  • Information om naturområdenas status och hotbild.
  • Tydlig vägledning i hur kommunen ska bevara, utveckla och gå vidare i naturvårdsarbetet.
  • Svar på förväntade konsekvenser av eventuella insatser och omkostnader.
  • Vägledning i den fysiska planering, råd vid kontakter med markägare, och information till intressenter.
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: