Parkeringsnorm och parkeringspolicy för Höganäs kommun

Höganäs kommun växer

När kommunen växer tillkommer trafik för människor som bor, arbetar i och besöker kommunen. Det framtida trafiksystemet måste ha människan i fokus och vara både socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Nu gällande parkeringsnorm och parkeringspolicy antogs av Kommunfullmäktige 2013. Båda dokumenten håller på att omarbetas och beräknas antas på nytt av Kommunfullmäktige under 2021.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen