Parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Höganäs kommun

Höganäs kommun växer

När kommunen växer tillkommer trafik för människor som bor, arbetar i och besöker kommunen. Det framtida trafiksystemet måste ha människan i fokus och vara både socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Nu gällande parkeringsstrategi antogs av kommunstyrelsen 2021-09-14 och parkeringsnormen vilken bygger vidare på parkeringsstrategin antogs av kommunstyrelsen 2023-02-07.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: