Stadsmiljöprogram

Syftet med programmet är att skapa en vacker och funktionell stadsmiljö för alla i Höganäs. Programmet innehåller råd och inspiration för hur stadsmiljön i Höganäs ska utvecklas.

Stadsmiljöprogrammet fungerar som ett underlag och inspirationskälla för alla som samverkar för en attraktiv stadsmiljö i Höganäs. Stadsmiljöprogrammet är också rådgivande vid detaljplanering och i myndighetsutövning.

Programmet innehåller många komponenter som tillsammans formar en samlad helhet med såväl funktionella som estetiska värden. Stadsmiljöprogrammet ska också inspirera i det som är stadens identitet i den fortsatta utbyggnaden, det skapar en ram inom vilken variation uppmuntras för att framhäva en föränderlig, men välbalanserad, offentlig miljö.

Stadsmiljörogrammet gäller över hela staden förutom på platser och i områden där särskilda program tagits fram. Höganäs stadskärna berörs separat i vissa avsnitt av programmet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: