Detaljplan för STUBBARP 6:32 m fl, i Arild

Stubbarp 6:32

Granskning 2

Detaljplanen har varit föremål för granskning en gång tidigare. Eftersom planen bearbetats en aning efter förra granskningen samt den långa tiden med planarbetet kommer detaljplanen vara föremål för en ny granskning.

Granskningen av planen pågår mellan den 8 november - 28 november 2021.

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

MÄRK YTTRANDET MED PLANENS DIARIENUMMER

Diarenummer KS/2006/347

 

Diarienummer KS/2006/347

Stubbarp 6:32
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen