Detaljplan för STUBBARP 6:32 m fl, i Arild

Nytt bostadsområde samt nödvändiga tekniska anläggningar

Detaljplanens syfte är att uppföra friliggande bostäder inom del av fastigheten Stubbarp 6:32 m.fl. samt nödvändiga tekniska anläggningar. Bebyggelsen ska utformas med hänsyn till närmiljön för ett sammanhållet intryck.

Huvudidén med planförslaget är att etablera ett bostadsområde som i uttryck och formspråk ansluter till befintlig bebyggelse i Arild.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 mars 2022 och är nu överklagad.

Farhult 26:70

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen