Möjliggörande för bostäder - FLUNDRARP 1:162

Flundrarp 1:162

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder på fastigheten.

Diarenummer KS/2020/470

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen