Detaljplan för FARHULT 26:70 mf.l.

Farhult 26:70

Ny detaljplan för småhus och hyreshus i Farhult

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra tomter till småhus samt hyreshus i Farhult. Bilden visar ungefärlgt planområde.

Diarenummer KS/2020/351

Farhult 26:70
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen