Detaljplan för FARHULT 26:70 mf.l.

Ny detaljplan för småhus och hyreshus i Farhult

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att möjliggöra tomter till småhus samt hyreshus i Farhult. Bilden visar ungefärlgt planområde.

Diarienummer KS/2020/351

Farhult 26:70

Det tänkta planområdet längs Farhultsvägen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen