Ändring av detaljplan för stadsplanen för området vid Rågångsgatan 14 (12-HÖS-430)

Rådande förhållande

Samråd mellan den 27 maj och den 17 juni 2021. Under samrådet finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter. Observera att synpunkterna måste komma in skriftligen till kommunen under samrådstiden.

Detaljplanens syfte är att upphäva tomtindelningar inom detaljplanen 12-HÖS-430 och att bekräfta rådande förhållanden.

Diarenummer KS/2020/547

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: