Ändring av detaljplan vid Rågångsgatan i Höganäs

Rådande förhållande

Upphävning av tomtindelning

Granskning mellan den 9 och den 30 september 2021. Under granskningen finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter. Observera att synpunkterna måste komma in skriftligen till kommunen under granskningstiden.

Detaljplanens syfte är att upphäva tomtindelningar inom detaljplanen 12-HÖS-430 och att bekräfta rådande förhållanden.

Diarenummer KS/2020/547

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen