Del av Höganäs 36:1 och 36:2, Hamnhotellet

Hamnhotellet

Farhult 26:70

Detaljplanen var ute på samråd under 4 april till den 8 maj 2022. Samrådshandlingar finns tillgängliga nedan. Nu arbetar vi vidare med planen inför granskning.

Syftet med planen är att att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrum­verksamheter vid hamnen. Det ska göras på ett sätt som bidrar till att göra hamnen till en trevlig plats att vara på och till att knyta centrum samman med hamnen. Området ska förberedas för konsekvenserna av kommande klimatförändringar, främst stigande hav.

Mer information

På sidorna om stadsbyggnadsprojekt finns mer information och en samling med vanliga frågor och svar som rör hamnhotellet.

Stadsbyggnadsprojekt - Höganäs hamnhotell

Genomförda samrådsmöten

Onsdagen den 20 april klockan 17.00 hölls ett samrådsmöte i Sessionsalen i Höganäs stadshus.

Måndagen den 25 april klockan 18.00 hölls ett digitalt samrådsmöte genom en direktsändning från Stadshuset i Höganäs. På mötet gavs mer information och möjligheten att ställa frågor, som besvarades under sändningens gång.

Diarenummer KS/2020/354

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen