Detaljplan för Höganäs 37:39 m.fl. Delplan 4 kv. Himlavalvet

Planen är under granskning från 10:e - 30:e oktober 2022.

Detaljplanens syfte för delplan 4 är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i sydöstra Höganäs.
Planförslaget innebär en utbyggnad av delar av det nödvändiga gatunätet, Drömparken och kvarteret Himlavalvet med bostäder.

Farhult 26:70
Planområdet

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Plan- och bygglovsavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se.
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2022/156.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen