Detaljplan för HÖGANÄS 37:41 m.fl.Tornlyckeskolan

Höganäs 37:41

Utökning av byggrätt vid Tornlyckeskolan

Detaljplanen är ute på samråd under peroden 15 november till 6 december 2021. Samrådshandlingar finns tillgängliga nedan.

Ett informationsmöte hålls den 23 november kl. 17.00-19.00 i Gruvsalen, intill Höganäs stadshus, där det finns möjlighet till att ställa frågor och få mer information om planförslaget.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för en utökning av befintlig byggrätt på Tornlyckeskolans fastighet som planeras att kompletteras med en ny idrottshall och eventuellt en ny förskola på upp till sex avdelningar. Detaljplanen ska även anpassas till den planerade utvecklingen av Höganäs nya stadsdel Tornlyckan som kommer att ske i direkt anslutning till skolans fastighet.

Eventuella synpunkter ska skickas till kommunen@hoganas.se senast den 6 december. Märk yttrandet med diarienummer KS/2019/344.

Diarenummer KS/2019/344

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen