Detaljplan för kv KAKTUSEN och ODÉON

Kaktusen och Odeon

Nytt stadskvarter

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd. Samråd avses genomföras under 2021.

Området ligger centralt i Höganäs och har stor möjlighet att bli ett väl integrerat stadskvarter med många kvaliteter.

Diarenummer KS/2020/370

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen