Detaljplan för östra Tjörröd (TJÖRRÖD 2:36 m.fl) i Höganäs

Nytt verksamhetsområde i Tjörröd

Detaljplanen har antagits av kommunfullmäktige den 16 december 2021 och är nu överklagad.

Farhult 26:70

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Höganäs.

Diarenummer KS/2019/913

Planområde Tjörröd

Foto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen