Detaljplan för östra Tjörröd (TJÖRRÖD 2:36 m.fl) i Höganäs

Planområde Tjörröd

Nytt verksamhetsområde i Tjörröd

Granskning mellan den 5 juli till den 9 augusti 2021.

Under granskningen finns möjlighet att ta del av planförslaget samt lämna synpunkter. Observera att synpunkterna måste komma in skriftligen till kommunen under granskningstiden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Höganäs.

Diarenummer KS/2019/913

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen