Detaljplanen för Röda ladan 1 m.fl

Katt 2


Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för verksamhetsområde.

Diarenummer KS/2019/190

 

Katt 2


Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

Länk

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: