Detaljplan för RÖRET 10 m.fl. i Höganäs

Röret 10

Centrumutveckling, besöksanläggning och verksamhetsområde

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att skapa en öppen och flexibel detaljplan som möjliggör för området att fortsätta utvecklas genom att möjliggöra användningarna centrum, besöksanläggningar och verksamhet.

Diarenummer KS/2015/754

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen