Detaljplan för RÖRET 10 m.fl. i Höganäs

Centrumutveckling, besöksanläggning och verksamhetsområde

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att skapa en öppen och flexibel detaljplan som möjliggör för området att fortsätta utvecklas genom att möjliggöra användningarna centrum, besöksanläggningar och verksamhet.

Diarenummer KS/2015/754

Röret 10

Flygfoto över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: