Detaljplan för STATAREN 2 m.fl. i Höganäs

Förtätning i form av flerbostadshus

Detaljplanen har påbörjats och vi arbetar med underlag för att kunna gå ut på samråd under 2022.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna till förtätning i form av flerbostadshus. Förslaget följer Höganäs kommuns översiktsplan där området är utpekat som ett förtätningsområde.

Diarenummer KS/2021/37

Stataren 1 och 2

Karta över det tänkta planområdet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen