Detaljplan för STATAREN 2 m.fl. i Höganäs

Stataren 1 och 2

Förtätning i form av flerbostadshus

Detaljplanen beräknas påbörjas under hösten 2021.

Detaljplanens syfte är att utreda möjligheterna till förtätning i form av flerbostadshus. Förslaget följer Höganäs kommuns översiktsplan där området är utpekat som ett förtätningsområde.

Diarenummer KS/2021/37

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen