Detaljplan för Tjörröd 6:11 med flera

Detaljplanen har påbörjat och är under bearbetning inför samråd

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för detaljhandel på fastigheten Tjörröd 6:11 med flera.

Katt 2

Flygfoto över planområdet. Planområdet markerat i rött.

Länk

Länk

Länk

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: