Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Höganäs 36:1 m.fl.

Höganäs 36:1

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrum-verksamheter i hamnen. Det ska göras på ett sätt som bidrar till att göra hamnen till en trevlig plats att vara på och till att knyta centrum samman med hamnen. Planen ska också ge möjlighet till vinteruppställningsplatser för båtarna i hamnen, nya lokaler för roddklubben, parkering för besökande och ställplatser för husbilar sommartid. Grönstrukturen i området ska stärkas och knytas samman och området ska förberedas för konsekvenserna av kommande klimatförändringar, främst stigande hav.

Diarenummer KS/2020/354

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: