Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Höganäs 37:39, delplan 2B, Kv Skymningen

Höganäs 37:39

Samråd genomfördes, för ett större område, under sommaren 2016. Efter det har området brutits ner i mindre delplaner. Delplan 1, 2 och 3 är laga kraftvunna.

Granskning för delplan 2B avses genomföras under 2021.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för utbyggnad av staden i sydöstra Höganäs.

Diarenummer KS/2019/407

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: