Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Kvarteret Kaktusen och Odéon

Kaktusen och Odeon

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd. Samråd avses genomföras under 2021.

Området ligger centralt i Höganäs och har stor möjlighet att bli ett väl integrerat stadskvarter med många kvaliteter.

Diarenummer KS/2020/370

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: