Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Mars 17

Mars 17

Samrådstiden pågick mellan den 15 mars – 5 april 2021. Samrådstiden är nu slut och kommunen arbetar med de synpunkter som kom in under samrådet. Synpunkterna sammanställs i en samrådsredogörelse. Utifrån synpunkterna upprättas också granskningshandlingar och efter beslut i Planutskottet kommer planen ut på granskning.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ökad byggrätt samt ända och ta bort planbestämmelser som saknar lagstöd. Ändringarna ska säkra skolverksamhetens behov långsiktigt. Därutöver kommer en remsa om 2-3 meter att upphävas på fastighetens östra sida.

Diarenummer KS/2020/487

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: