Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Information om coronavirus (covid-19)

Nu gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smittspridningen av covid-19.

Röret 10

Röret 10

Detaljplanen är under bearbetning inför samråd.

Detaljplanens syfte är att skapa en öppen och flexibel detaljplan som möjliggör för området att fortsätta utvecklas genom att möjliggöra användningarna centrum, besöksanläggningar och verksamhet.

Diarenummer KS/2015/754

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: